voorwaarden

Welke voorwaarden gelden er bij Trotters for sale?

Duidelijke voorwaarden voor een vlekkeloze verkoop.

Trotters for sale is uitsluitend bedoeld als advertentiemedium voor de aan- en verkoop van paarden.

Aansprakelijkheid
Trotters for sale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de aan- en verkoop van paarden die middels haar website te koop worden aangeboden.

Trotters for sale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot, al dien niet, verborgen gebreken bij paarden die middels haar website te koop worden aangeboden.

In het geval van verwijtbaar handelen door Trotters for sale (typefouten e.d.) is de verkoper niet gehouden aan de op de website vermelde informatie. (adspirant) Kopers kunnen geen rechten aan de geplaatste advertenties ontlenen. In voornoemde gevallen aanvaardt Trotters for sale geen enkele aansprakelijkheid.

Trotteurs for sale aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot geschillen betreffende auteursrechten op het gebruik van de door de aanbieder aangeleverde afbeeldingen.

Betalingen en plaatsing
Bij het aanmelden van een advertentie verplicht de aanbieder zich tot betaling van de verschuldigde kosten.

Advertenties worden uitsluitend geplaatst nadat betaling van de kosten heeft plaats gevonden. Plaatsing geschiedt binnen 24 uur na ontvangst van uw betaling. In afzonderlijke gevallen kan van deze bepaling worden afgeweken doch slechts na overeenkomst tussen Trotters for sale en de aanbieder.

Aanmeldingen en betalingen welke in het weekend gedaan worden pas op de eerste werkdag na het betreffende weekend geplaatst.

Geldigheidsduur
Advertenties blijven tot 10 dagen na afloop van de advertentieperiode actief. Indien u de looptijd van uw advertentie wilt verlengen dient u dit in deze periode aan ons kenbaar te maken. Na het voldoen van de verschuldigde kosten voor verlengen zorgen wij dat uw advertentie actief blijft.

Indien de aanbieder zijn paard(en) binnen de advertentietermijn heeft verkocht wordt de overeenkomst tussen aanbieder en Trotters for sale per direct ontbonden. Deze ontbinding ontslaat de verkoper in geen geval van zijn financiële verplichtingen jegens Trotters for sale.

Afmelding bij verkoop
Verkochte paarden dienen binnen 5 dagen na verkoopdatum bij Trotters for sale afgemeld te worden.

Fotografie
Op afbeeldingen die u bij uw advertenties opneemt kunnen  auteursrechten rusten. Vergewis u er vooraf van dat de afbeelding(en) die u wilt gebruiken vrij zijn van auteursrechten. Indien dit niet het geval is dient u vooraf toestemming voor het gebruik van de afbeelding(en) te vragen bij de fotograaf van de betreffende afbeelding. Trotters for sale plaatst uw afbeeldingen in de veronderstelling dat u deze toestemming heeft.

Meld u aan voor de e-mailservice

Vul hier uw e-mailadres in. We nemen u op in onze verzendlijst en u ontvangt een melding van iedere nieuwe advertentie op Trotters for sale.

Uw e-mailadres (verplicht)